Úvod

Současný spolek vznikl v roce 2007 jako Klub pro ekonomickou prosperitu, občanské sdružení, později jako Klub prosperity a tvořivosti. Jeho cesta se stále vyvíjí. Od roku 2009 aktivně nabízí lidem možnost vzdělávání na jejich cestě ke zkvalitnění života inspirací, formou odborných seminářů, přednášek a vzdělávacích akcí, formou sdílení životních zkušeností, prožitků a vizí, formou propojování lidských bytostí mezi sebou. Nabízí svým členům i široké veřejnosti možnost rozšíření obzorů, možnost změny svého života na poli osobního rozvoje, financí i zdraví. Sdílení lidských bytostí, mužů, žen a dětí v "KRUHU" sbližuje lidi společným tématem a napomáhá vyřešit danou problematiku skrze příběhy druhých lidí. Členy sdružení / spolku jsou lidé, kteří i skrze své vzdělání, životní zkušenosti mohou ostatní inspirovat.